Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

Mai Hương

“Không giống những trường khác là học nhiều lý thuyết, Ở đây thầy cô tạo điều kiện cho mình tự học thuyết trình với thực hành nhiều hơn. Mô hình thực hành, thiết bị mới và sinh động.”

Top