Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

Mai Hương

“Không giống những trường khác là học nhiều lý thuyết, Ở đây thầy cô tạo điều kiện cho mình tự học thuyết trình với thực hành nhiều hơn. Mô hình thực hành, thiết bị mới và sinh động.”

Gặp Tư vấn

Top