Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

Tìm hiểu về vận động trị liệu trong Kỹ thuật Vật lý trị liệu

Vận động trị liệu là một kỹ thuật cơ bản những cực kỳ quan trọng trong Vật lý trị liệu để giúp cho người bệnh mau chóng phục hồi khi bệnh tật khiến cho việc sinh hoạt và hoạt động của họ bị ngăn trở. 14 Nhu cầu thiết yếu của người bệnh mà Điều […]