Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

Thi tuyển Liên thông Cao đẳng Dược gồm những môn gì?

Để đảm bảo chất lượng đầu vào bậc Liên thông Cao đẳng Dược sẽ tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển thay vì xét tuyển. Vậy nội dung thi tuyển gồm những môn nào hình thức ra sao? Quy chế thi liên thông Cao đẳng Dược năm 2019 có gì thay đổi? Tuyển sinh liên […]