Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

Đại học Kinh tế Quốc dân thay đổi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022

Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có thông tin về việc thay đổi ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 đối với phương thức xét tuyển theo đề án riêng của Nhà trường. Năm 2022 thí sinh lựa chọn bài thi Khoa học xã hội tăng mạnh Tuyển sinh […]

Gặp Tư vấn

Top