Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

Đào tạo chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM cấp bằng chính quy sau 20 tháng

Tuyển sinh đào tạo chuyển đổi Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM năm 2019 cấp bằng Cao đẳng chính quy chỉ sau thời gian đào tạo ngắn hạn. Những thuận lợi học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược Pasteur TPHCM 2019 Hướng dẫn hồ sơ học Văn bằng 2 Cao đẳng Dược TPHCM năm […]