Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

Quy chế tuyển sinh liên thông Đại học Dược năm 2019 có gì thay đổi?

Năm 2019 quy chế tuyển sinh liên thông Đại học có nhiều thay đổi khiến nhiều thí sinh băn khoăn khi liên thông từ Trung cấp, Cao đẳng dược lên Đai học Dược?

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012, căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụ. Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, Cao đẳng Dược với trình độ Đại học như sau?

Quy chế tuyển sinh liên thông Đại học Dược năm 2019

Điều kiện dự tuyển liên thông Đại học năm 2019

1. Người đã tốt nghiệp các hệ học trung cấp, cao đẳng có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo hướng chuyên môn, chuyên ngành khác nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo.

2. Người đăng kí dự thi liên thông phải đảm bảo các điều kiện theo quy định hiện hành về quy chế tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và có một trong các văn bằng dưới đây:

  • Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo trong nước cấp. Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  • Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
Đào tạo Cao đẳng Dược gắn liền với thực hành Bệnh Viện- Nhà Thuốc
  • Đối với chương trình đào tạo liên thông khối ngành sức khỏe, người đăng ký dự thi liên thông phải có bằng tốt nghiệp trung cấp y dược hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng khối ngành sức khỏe, trong đó người có bằng tốt nghiệp Y sĩ được đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học các ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng Hàm Mặt; Người có bằng trung cấp Dược hoặc cao đẳng Dược đăng phép đăng ký dự tuyển liên thông lên trình độ đại học ngành Dược

Hình thức tuyển sinh liên thông Đại học

1. Thủ trường các cơ sở giáo dục đại học quyết định hình thức tuyển sinh liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng lên trình độ đại học theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các phương thức thi tuyển hoặc xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển .

2. Thí sinh có bằng tốt nghiệp Trung cấp đăng ký tuyển sinh liên thông lên trình độ đại học được dự tuyển sinh cùng với những thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở kỳ tuyển sinh vào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học.

3. Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng đăng ký tuyển sinh liên thông lên bậc đại học tham gia tuyển sinh liên thông theo các hình thức do Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học quyết định như sau:

  • Tham dự kỳ thi tuyển sinhvào đại học hàng năm của cơ sở giáo dục đại học cùng với thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông.
  • Tham dự kỳ thi tuyển sinh liên thông riêng do cơ sở giáo dục đại học tự ra đề thi và tổ chức thi tuyển. Các môn thi tuyển sinh liên thông riêng bao gồm: môn cơ bản, môn cơ sở ngành và môn chuyên ngành hoặc thực hành nghề. Việc tổ chức tuyển sinh, xét tuyển và triệu tập thí sinh trúng tuyển thực hiện theo quy định hiện hành về tuyển sinh đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Học Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur với mô hình Nhà thuốc – Bệnh viện

Đặc biệt đối với những khối ngành sức khỏe, việc tuyển sinh liên thông chỉ áp dụng thi tuyển đối với những thí sinh đã có chứng chỉ hành nghề và mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào với điểm mỗi môn phải đạt từ 05 (năm) điểm trở lên theo thang điểm 10.

Chương trình đào tạo liên thông Đại học

1. Chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy là chương trình đào tạo trình độ đại học chính quy đang áp dụng tại cơ sở giáo dục đại học. Chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học là chương trình đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học đang áp dụng tại cơ sở giáo dục đại học.

2. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 2 Quyết định này, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quyết định công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học, trên cơ sở đối chiếu, so sánh về chuẩn đầu ra, nội dung chương trình đào tạo, khối lượng học tập, phương pháp đánh giá và kết quả học tập của người học ở chương trình đào tạo trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng với chương trình đào tạo đại học hiện hành của cơ sở giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học phải công bố công khai tiêu chí, quy trình và kết quả công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học trước khi tổ chức đào tạo.

3. Người học chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức chính quy được học các tín chỉ trong chương trình đào tạo cùng với sinh viên chính quy và người học chương trình đào tạo liên thông trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học được học các nội dung trong chương trình đào tạo cùng với sinh viên vừa làm vừa học tương ứng. Việc tổ chức đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành về đào tạo trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tuyển sinh năm 2019

Những ngành học thuộc khối ngành sức khỏe như: ngành Y đa khoa, Y học cổ truyền, Y học dự phòng, Răng Hàm mặt, Dược thì các cơ sở giáo dục không được tổ chức đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TUYỂN SINH TPHCM

VPTS - ĐT Quận Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 – 09.6295.6295
VPTS - ĐT Quận Bình Tân: 913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM. Tư vấn: 0799.913.913 - 0788.913.913

Gặp Tư vấn

Top