Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

Năm 2025 – 100 phần trăm sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay

Đến năm 2025, 100% sinh viên Việt Nam tốt nghiệp sẽ có việc làm ngay, đây là một trong những đề án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025  vừa được chính phủ phê duyệt. 

ảnh minh họa.

Năm 2025 – 100 phần trăm sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay

Theo đó, Đề án nâng cao chất lượng giáo dục Đại học giai đoạn 2019 – 2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực chất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của hệ thống giáo dục đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực.

Đồng thời đề án này góp phần nâng cao chất lượng và năng suất lao động, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, tăng cường năng lực cạnh tranh của quốc gia trong khu vực và trên thế giới.

Cụ thể đến năm 2025, 100% sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra kể cả chuẩn trình độ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng mềm để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động.

  • 100% giảng viên đại học có trình độ thạc sĩ hoặc tương đương trở lên, trong đó ít nhất 35% có trình độ tiến sĩ;
  • 100% cơ sở giáo dục đại học thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục; trên 35% chương trình đào tạo được kiểm định trong nước hoặc nước ngoài, trong đó 100% chương trình đào tạo giáo viên ở tất cả các trình độ được kiểm định.
  • 100% cơ sở giáo dục đại học thực hiện tốt cơ chế tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.

Đáng chú ý là 100% các cơ sở giáo dục đại học khai thác và sử dụng các chương trình đào tạo, học liệu mở được chia sẻ trực tuyến bởi các trường đại học uy tín trên thế giới; trên 70% các cơ sở giáo dục đại học có hoạt động trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường đại học ngoài nước; trên 70% các cơ sở giáo dục đại học có ngành đào tạo trong số 8 ngàn đã được công nhận lẫn nhau trong khu vực Asean hoàn thành các thủ tục công nhận tương đương bằng cấp và chuyển đổi tín chỉ/học phần với các trường đại học trong khu vực.

Có ít nhất 2 các cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng trong số 100 và 10 các cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng top 400 trường đại học tốt nhất châu Á, 4 các cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng top 1.000 trường đại học hàng đầu thế giới.

Đề án cũng đặt ra các mục tiêu về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng. Về chương trình đào tạo: trên 50% các cơ sở giáo dục đại học sử dụng toàn bộ hoặc tích hợp một phần nội dung chương trình đào tạo và giáo trình của nước ngoài vào các chương trình đào tạo của nhà trường.

Phấn đấu 100% chương trình đào tạo có mục tiêu, nội dung được thiết kế đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội và thị trường lao động.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Đề án đưa ra 7 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, đẩy mạnh thực hiện tự chủ, đổi mới quản trị giáo dục đại học gắn với cơ chế quản lý và giám sát hiệu quả.

Tổng hợp tin giáo dục về kỳ thi THPT Quốc Gia

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PASTEUR TUYỂN SINH TPHCM

VPTS - ĐT Quận Bình Thạnh: 37/3 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, TPHCM. Tư vấn: 028.6295.6295 – 09.6295.6295
VPTS - ĐT Quận Bình Tân: 913/3 Quốc Lộ 1A, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM. Tư vấn: 0799.913.913 - 0788.913.913

Gặp Tư vấn

Top